Kluczowym działaniem w ramach projektu „uSAMODZIELNIeni finansowo” jest cykl szkoleniowy w obszarach ekonomia i finanse, piecza zastępcza, komunikacja społeczna, obejmujący aż 72 godziny.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać także z 3 godzin indywidualnych konsultacji z trenerami oraz zaangażować się we wspólne przygotowanie wraz ze swoimi podopiecznymi pracy (np. plan oszczędzania, biznesplan, rodzinny budżet) na konkurs „Plan na przyszłość”.

Na zakończenie projektu wszystkich uczestników, wraz z ich podopiecznymi zapraszamy do udziału w grze miejskiej oraz w warsztatach podsumowujących (Forum Wymiany Doświadczeń), w trakcie których przewidziano m.in. wręczenie nagród w konkursie „Plan na przyszłość” autorom najlepszych prac.