REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja PROJEKT ROZ zapraszają do udziału w
bezpłatnych szkoleniach online dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych

Pracujesz jako opiekun zastępczy, koordynator pieczy zastępczej, opiekun usamodzielniania lub asystent rodziny?
A może działasz jako wolontariusz w organizacji pozarządowej z obszaru pieczy zastępczej?
Chiał(a)byś podnieść swoją wiedzę i kompetencje w zakresie wspierania swoich podopiecznych?

Jeśli tak, zgłoś się do udziału w bezpłatnych szkoleniach online uSAMODZIELNIeni finansowo!

Szkolenia uSAMODZIELNIeni finansowo to weekendowy kurs obejmujący łącznie 10 godzin zajęć podzielonych na trzy bloki tematyczne:
1. Kompetencje społeczne/miękkie (3 godz.)
2. Piecza zastępcza (4 godz.)
3. Ekonomia i finanse (3 godz.)

Podczas zajęć przedstawimy najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarowania posiadanymi zasobami, planowania wydatków, wiedzy o mechanizmach rządzących gospodarką. Wykorzystując metodę warsztatową wraz z uczestnikami będziemy pracować nad podnoszeniem kompetencji związanych z komunikacją z podopiecznymi i ich rodzinami. Przekażemy także wiedzę z zakresu systemu pieczy zastępczej, zakresu działania i kompetencji jej poszczególnych realizatorów.

 

Wszystkie zajęcia będą odbywać się w weekendy (sobota i niedziela) online za pośrednictwem platformy Zoom.
Liczba miejsc ograniczona!!!

Kiedy odbędą się szkolenia?
W ramach rekrutacji planowane jest utworzenie 6 grup szkoleniowych, każda z nich odbędzie szkolenia w jeden wskazany weekend. Pierwszego dnia (sobota) odbędą się zajęcia z kompetencji miękkich oraz ekonomii i finansów (godz. 9:00-13:45), a drugiego dnia z pieczy zastępczej (godz. 9:00-12:15).

Zachęcamy do rejestracji także osoby pełniące funkcję koordynatorów czy opiekunów – zostaną Państwo dołączeni do jednej z grup szkoleniowych mających zajęcia w weekend 15-16.05.2021!

Grupa 1 – Koordynatorzy pieczy zastępczej I: 27-28.03.2021
Grupa 2 – Koordynatorzy pieczy zastępczej II: 27-28.03.2021
Grupa 3 – Opiekunowie zastępczy I: 17-18.04.2021
Grupa 4 – Opiekunowie zastępczy II + Opiekunowie usamodzielnienia: 17-18.04.2021
Grupa 5 – Asystenci rodziny I : 15-16.05.2021
Grupa 6 – Asystenci rodziny II + Wolontariusze : 15-16.05.2021

Co zrobić, aby wziąć udział?
Wypełnij do 5 maja 2021 r. krótki formularz potwierdzający, że jesteś zainteresowany/a udziałem w projekcie:Dla potwierdzenia Twojego udziału wypełnij i prześlij następujące wypełnione i podpisane dokumenty do 5 maja 2021 r. (wzory dokumentów zamieszczono na końcu ogłoszenia):
• Formularz zgłoszeniowy
• Umowę szkoleniową (3 egzemplarze)
• Zaświadczenie o zatrudnieniu – jeśli jesteś pracownikiem jednostki pomocy społecznej lub organizacji pozarządowej działającej w obszarze pieczy zastępczej.

Komplet dokumentów należy wysłać na adres przesyłając jednocześnie skan na adres piecza@uek.krakow.pl :

Marek Oramus
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16
31-510 Kraków
z dopiskiem „Piecza zastępcza”

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: piecza@uek.krakow.pl
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w szkoleniach znajdują się w Regulaminie oraz umowie szkoleniowej, dostępnych do pobrania poniżej.


DOKUMENTY:
Regulamin
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2. Umowa szkoleniowa

Szkolenia online są realizowane w ramach projektu „Usamodzielnieni finansowo – szkolenia dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.