Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundacja PROJEKT ROZ zapraszają do udziału w
bezpłatnych konsultacjach zdalnych dla osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych

Począwszy od 18 marca udostępniamy Państwu możliwość bezpłatnego skorzystania z konsultacji telefonicznych dotyczących kompetencji społecznych, pieczy zastępczej, a także ekonomii i finansów. Skorzystanie z konsultacji nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Poniżej znajdą Państwo wykaz ekspertów z poszczególnych bloków tematycznych oraz harmonogram dyżurów telefonicznych.

Zasady korzystania z konsultacji telefonicznych:

  1. Konsultanci są dostępni jedynie w wyznaczonych godzinach. Prosimy o uszanowanie ich czasu i nie dzwonienie poza podanymi terminami.
  2. Konsultacje są przeznaczone jedynie dla koordynatorów pieczy zastępczej, opiekunów zastępczych/wychowawców, opiekunów usamodzielnienia, asystentów rodziny oraz wolontariuszy w zakresie realizowanych przez nich obowiązków. Konsultant może odmówić udzielenia wsparcia w przypadku stwierdzenia niespełnienia tych kryteriów lub wykroczenia poza zakres posiadanej wiedzy.
  3. Rozpoczynając rozmowę proszę wskazać, że dzwonią Państwo w ramach projektu „uSAMODZIELNIeni finansowo”.
  4. W przypadku sygnału zajętości proszę przesłać na wskazany numer sms z imieniem i nazwiskiem oraz hasłem „usamodzielnieni finansowo”.
  5. W przypadku stwierdzenia bardzo dużego zainteresowania i problemów z dodzwonieniem się do konsultantów rozważymy wprowadzenie wcześniejszych zapisów.
  6. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące konsultacji zdalnych należy zgłaszać na adres piecza@uek.krakow.pl.

 

Wykaz ekspertów

Imię i nazwiskoObszarSpecjalizacjaNr telefonu
Marcin Drewniak1. Kompetencje społeczneUzależnienia, relacje rodzinne, problemy wychowawcze, komunikacja w rodzinie, rodziny wieloporoblemowe. 603 512 375
Jakub Głowacki3. Ekonomia i finanseZarządzanie budżetem domowym (m.in. doradztwo w procesie kredytowym i pożyczkowym, ocena efektywności inwestowania oszczędności, optymalizacja wydatków domowych, itp.)509 736 255
Jowita Kuc1. Kompetencje społeczneWsparcie psychologiczne nastolatków ( 16+) z pieczy zastępczej w okresie usamodzielnienia, prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia dla nastolatków z pieczy zastępczej, rozmowy z nastolatkami; kompetencje miekkie: komunikacja, asertywność, stres, emocje, relacje, praca z celem, motywacja, zarządzanie sobą w czasie.606 922 453
Aleksandra Latocha1. Kompetencje społeczneDoskonalenie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji asertywnych; przygotowanie się do ważnych rozmów; superwizja ważnych rozmów; superwizja stylu komunikacji i postawy asertywnej; doraźna pomoc psychologiczna w zakresie pracy wychowawczej; coaching w zakresie rozwoju kompetencji psychospołecznych600 227 049
Norbert Laurisz3. Ekonomia i finanseEkonomiczne aspekty prowadzenia działalności społecznej663 571 234
Adrian Lewandowski1. Kompetencje społeczneDoskonalenie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji asertywnych; przygotowanie się do ważnych rozmów; superwizja ważnych rozmów; superwizja stylu komunikacji i postawy asertywnej; doraźna pomoc psychologiczna; coaching w zakresie rozwoju kompetencji psychospołecznych503 833 305
Elżbieta Matusiak2. Piecza zastępcza Codzienność, przyjęcie dzieci, pożegnaia, usamodzielnienia. Posiedzenia zaspołów d/s okresowej oceny, dokumentacja dzieci. Spotkania z rodzinami biologicznymi. Współpraca z organizatorem pieczy zastępczej. 602 601 848
Alina Prusinowska-Marek2. Piecza zastępcza1) Współpraca opiekunów zastępczych i profesjonalistów z sądem rodzinnym, w zakresie spraw opiekuńczych prowadzonych w wydziałach rodzinnych,
2) porady prawne z obszaru prawa rodzinnego, w szczególności ochrony interesu prawnego dziecka
3) skuteczna komunikacja opiekunów zastępczych i profesjonalistów z sądem
4) współpraca rodzica zastępczego/opiekuna prawnego z kuratorem sądowym ,
5) współpraca kuratora sądowego z OPS i PCPR,
6) wymogi formalne odnośnie do pism składanych do sądu rodzinnego
7) uprawnienia rodzica zastępczego/opiekuna prawnego a uprawnienia rodzica biologicznego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
8) działania rodziców zastępczych/opiekunów prawnych/ profesjonalistów w sytuacjach kryzysowych związanych z wykonywaniem pieczy nad dzieckiem lub sprawowania czasowej pieczy.
519 803 926
Beata Sierocka1. Kompetencje społeczneUzależnienia, relacje rodzinne, problemy wychowawcze, emocje – w szczególności złość i agresja, rozwiązywanie konfliktów.
Agata Skalec-Ruczyńska2. Piecza zastępczaOsoby usamodzielniające się z pieczy zastępczej, nastolatkowie, przepisy/prawo w procesie usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej509 277 775
Lidia Woć2. Piecza zastępczaPrzemoc (rodzinna, rówieśnicza), uzależnienia (wszystkie- chemiczne i behawioralne), samotność, problemy wychowawcze, trudne (ryzykowne) zachowania dzieci i młodzieży669 063 565

Harmonogram konsultacji zdalnych - kompetencje społeczne

Imię i nazwiskoDataGodziny
Marcin Drewniak2021-03-25 9.00-12.00
Marcin Drewniak2021-04-08 9.00-12.00
Marcin Drewniak2021-04-15 9.00-12.00
Marcin Drewniak2021-04-22 9.00-12.00
Marcin Drewniak2021-04-29 9.00-12.00
Jowita Kuc2021-03-22 8.00-12.00
Jowita Kuc2021-03-22 15.00-19.00
Jowita Kuc2021-03-29 8.00-12.00
Jowita Kuc2021-03-29 15.00-18.00
Jowita Kuc2021-04-12 8.00-12.00
Jowita Kuc2021-04-12 15.00-18.00
Jowita Kuc2021-04-26 8.00-12.00
Jowita Kuc2021-04-26 15.00-18.00
Jowita Kuc2021-05-17 8.00-12.00
Jowita Kuc2021-05-17 15.00-18.00
Jowita Kuc2021-05-26 8.00-12.00
Jowita Kuc2021-05-26 15.00-18.00
Jowita Kuc2021-05-31 8.00-12.00
Jowita Kuc2021-05-31 15.00-18.00
Aleksandra Latocha2021-04-01 16.00-20.00
Aleksandra Latocha2020-04-06 16.00-20.00
Aleksandra Latocha2021-04-08 11.00-14.00
Aleksandra Latocha2021-04-13 16.00-20.00
Aleksandra Latocha2021-04-15 11.00-14.00
Aleksandra Latocha2021-04-20 16.00-20.00
Aleksandra Latocha2021-04-22 11.00-14.00
Aleksandra Latocha2021-04-27 16.00-20.00
Aleksandra Latocha2021-04-29 13.00-16.00
Aleksandra Latocha2021-05-0411.00-15.00
Aleksandra Latocha2021-05-0616.00-20.00
Aleksandra Latocha2021-05-1116.00-19.00
Adrian Lewandowski2021-04-30 9.00-14.00
Adrian Lewandowski2021-05-06 12.00-16.00
Adrian Lewandowski2021-05-07 9.00-13.00
Adrian Lewandowski2021-05-13 12.00-16.00
Adrian Lewandowski2021-05-14 9.00-13.00
Adrian Lewandowski2021-05-20 12.00-16.00
Adrian Lewandowski2021-05-21 9.00-13.00
Adrian Lewandowski2021-05-27 12.00-16.00
Adrian Lewandowski2021-05-28 9.00-13.00
Beata Sierocka2021-05-06 15.00-20.00
Beata Sierocka2021-05-13 15.00-20.00
Beata Sierocka2021-05-2015.00-20.00

Harmonogram konsultacji zdalnych - piecza zastępcza

Imię i nazwiskoDataGodziny
Elżbieta Matusiak2021-03-25 10.00-12.00
Elżbieta Matusiak2021-03-25 15.00-18.00
Elżbieta Matusiak2021-03-26 10.00-13.00
Elżbieta Matusiak2021-04-06 9.00-12.00
Elżbieta Matusiak2021-04-07 18.00-20.00
Elżbieta Matusiak2021-04-19 10.00-12.00
Elżbieta Matusiak2021-04-20 10.00-13.00
Elżbieta Matusiak2021-04-21 9.00-12.00
Elżbieta Matusiak2021-04-22 15.00-18.00
Elżbieta Matusiak2021-04-23 15.00-17.00
Elżbieta Matusiak2021-05-04 12.00-14.00
Elżbieta Matusiak2021-05-05 12.00-14.00
Alina Prusinowska-Marek2021-03-2416.00-20.00
Alina Prusinowska-Marek2021-03-26 16.00-20.00
Alina Prusinowska-Marek2021-03-31 9.00-11.00
Alina Prusinowska-Marek2021-04-06 9.00-13.00
Alina Prusinowska-Marek2021-04-09 16.00-20.00
Alina Prusinowska-Marek2021-04-14 16.00-20.00
Alina Prusinowska-Marek2021-04-20 9.00-13.00
Alina Prusinowska-Marek2021-04-21 9.00-13.00
Alina Prusinowska-Marek2021-05-0416.00-20.00
Alina Prusinowska-Marek2021-05-059.00-13.00
Alina Prusinowska-Marek2021-05-11 16.00-20.00
Alina Prusinowska-Marek2021-05-12 9.00-13.00
Alina Prusinowska-Marek2021-05-1416.00-20.00
Agata Skalec-Ruczyńska2021-03-18 16:30-19:30
Agata Skalec-Ruczyńska2021-03-25 16:30-19:30
Agata Skalec-Ruczyńska2021-04-01 16:30-19:30
Agata Skalec-Ruczyńska2021-04-08 16:30-19:30
Agata Skalec-Ruczyńska2021-04-15 16:30-19:30
Agata Skalec-Ruczyńska2021-04-2216:30-19:30
Agata Skalec-Ruczyńska2021-05-06 16:30-19:30
Agata Skalec-Ruczyńska2021-05-13 16:30-19:30
Agata Skalec-Ruczyńska2021-05-2016:30-19:30
Agata Skalec-Ruczyńska2021-05-2716:30-19:30
Lidia Woć2021-04-1210.00-12.00
Lidia Woć2021-04-12 16.00-20.00
Lidia Woć2021-04-1310.00-12.00
Lidia Woć2021-04-13 16.00-20.00
Lidia Woć2021-04-15 9.00-12.00
Lidia Woć2021-04-1516.00-20.00
Lidia Woć2021-04-269.00-12.00
Lidia Woć2021-05-06 9.00-12.00
Lidia Woć2021-05-0616.00-20.00
Lidia Woć2021-05-13 9.00-12.00
Lidia Woć2021-05-13 16.00-20.00
Lidia Woć2021-05-19 9.00-12.00
Lidia Woć2021-05-19 16.00-20.00
Lidia Woć2021-05-27 9.00-12.00
Lidia Woć2021-05-27 16.00-20.00

Harmonogram konsultacji zdalnych - ekonomia i finanse

Imię i nazwiskoDataGodziny
Jakub Głowacki2021-03-18 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-03-22 10:00-12:00
Jakub Głowacki2021-03-23 10:00-12:00
Jakub Głowacki2021-03-25 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-03-29 10:00-12:00
Jakub Głowacki2021-04-01 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-04-07 10:00-12:00
Jakub Głowacki2021-04-08 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-04-12 10:00-12:00
Jakub Głowacki2021-04-15 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-04-19 10:00-12:00
Jakub Głowacki2021-04-22 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-04-26 10:00-12:00
Jakub Głowacki2021-04-29 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-05-06 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-05-10 10:00-12:00
Jakub Głowacki2021-05-13 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-05-17 10:00-12:00
Jakub Głowacki2021-05-20 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-05-24 10:00-12:00
Jakub Głowacki2021-05-27 12:00-14:00
Jakub Głowacki2021-05-31 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-03-18 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-03-23 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-03-2510:00-12:00
Norbert Laurisz2021-03-3010:00-12:00
Norbert Laurisz2021-04-01 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-04-06 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-04-08 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-04-13 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-04-15 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-04-20 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-04-22 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-04-27 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-04-29 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-05-04 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-05-06 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-05-11 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-05-13 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-05-18 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-05-20 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-05-25 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-05-26 10:00-12:00
Norbert Laurisz2021-05-27 10:00-12:00