Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 16
30-510 Kraków
e-mail: piecza@uek.krakow.pl

tel. +48 12 293-58-40 (z powodu pracy zdalnej preferowany kontakt mailowy)