„uSAMODZIELNIeni finansowo” to projekt wsparcia dla osób, działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej i ich rodzin biologicznych.

To przedsięwzięcie szkoleniowe skierowane do opiekunów i osób bezpośrednio pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, którego celem jest podniesienie kompetencji z zakresu:
– ekonomii i finansów,
– komunikacji społecznej,
– pieczy zastępczej.

Projekt obejmuje łącznie 72 godziny zajęć, uzupełnionych o indywidualne doradztwo z trenerami oraz wspólną pracę z podopiecznymi.

Jeśli jesteś zainteresowany/a naszymi działaniami zapraszamy do zakładki Co robimy. Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie zapoznaj się z informacjami z zakładki Dla kogo.

Problem, na który odpowiada projekt
Jednym z głównych zadań stawianych przed osobami pracującymi z dziećmi w pieczy zastępczej oraz ich rodzinami biologicznymi, jest przygotowanie dziecka i rodziny do reintegracji i samodzielnego życia. Tymczasem bieżące wsparcie dla osób będących w procesie usamodzielnienia praktycznie nie obejmuje kształtowania umiejętności właściwego dysponowania zasobami. Odpowiedzią na tak zdefiniowany problem są szkolenia zaplanowane w projekcie „uSAMODZIELNIeni finansowo”, których głównym zamysłem jest wyposażenie osób działających na rzecz dzieci w pieczy zastępczej w podstawową wiedzą i kompetencje z zakresu ekonomii i finansów.

Planowane efekty
Podniesienie kompetencji u 90 uczestników szkoleń z zakresu podstaw ekonomii i finansów, komunikacji społecznej oraz pieczy zastępczej co przyczyni się do większej samodzielności ich podopiecznych i zmniejszenia ryzyka ich wykluczenia społecznego.

Finansowanie
Wartość projektu: 763 137,50 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 643 172,29 zł

Regulamin udziału w projekcie do pobrania