Celem nadrzędnym modułu „Ekonomia i finanse” jest zapoznanie uczestników szkoleń z mechanizmem funkcjonowania gospodarki i działających instytucji rynkowych oraz z problematyką związaną z przedsiębiorczością, szczególnie z podstawowymi zasadami podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych jej formach.

Koncepcja modułu Ekonomia i finanse – do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze zrealizowanych szkoleń:

 

Koordynatorzy pieczy zastępczej – do pobrania: materiały

Opiekunowie zastępczy/wychowawcy – do pobrania: materiały

Opiekunowie usamodzielnienia – do pobrania: materiały

Asystenci rodziny – do pobrania: materiały

Wolontariusze juniorzy – do pobrania: materiały

Wolontariusze seniorzy – do pobrania: materiały

Prezentacje:

Ekonomia i finanse

Ekonomia i finanse – podstawy ekonomii