Celem głównym modułu dotyczącego kompetencji społecznych jest: wyposażenie uczestników szkoleń w umiejętności społeczne oraz komunikacyjne umożliwiające efektywne udzielanie wsparcia i pomaganie dzieciom pozostających w pieczy zastępczej oraz ich rodzinom biologicznym.

Koncepcja modułu Kompetencje społeczne – do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze zrealizowanych szkoleń:

 

Koordynatorzy pieczy zastępczej – do pobrania: prezentacja, materiały

Opiekunowie zastępczy/wychowawcy – do pobrania: prezentacja, materiały

Opiekunowie usamodzielnienia – do pobrania: prezentacja, materiały

Asystenci rodziny – do pobrania: prezentacja, materiały

Wolontariusze juniorzy – do pobrania: prezentacja, materiały

Wolontariusze seniorzy – do pobrania: prezentacja, materiały