Celem modułu dotyczącego pieczy zastępczej jest: wyposażenie uczestników szkoleń w wiedzę dotyczącą pieczy zastępczej, uwarunkowań prawnych regulujących zakres działania i kompetencje poszczególnych osób realizujących zadania z zakresu pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i kompetencji związanych z przygotowaniem do usamodzielnienie i współpracy z osobą usamodzielnianą. Przygotowanie uczestników, poprzez ćwiczenia, do wsparcia osoby usamodzielnianej w opracowaniu indywidualnego planu usamodzielnienia.

Koncepcja modułu Piecza zastępcza – do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze zrealizowanych szkoleń:

 

Koordynatorzy pieczy zastępczej – do pobrania: materiały

Opiekunowie zastępczy/wychowawcy – do pobrania: materiały

Opiekunowie usamodzielnienia – do pobrania: materiały

Asystenci rodziny – do pobrania: materiały

Wolontariusze juniorzy – do pobrania: materiały

Wolontariusze seniorzy – do pobrania: materiały

Prezentacje:

Praca z osobą usamodzielnianą – teoria i praktyka

Rola i zadania sądu rodzinnego oraz kuratora w pieczy zastępczej